top of page

INŠTRUKCIJE

Inštrukcije običajno potekajo individualno z namenom, da posameznik dopolni manjkajoče znanje ali svoje znanje nadgradi. V BrihtaLab imamo tudi možnost učenja v dvojicah/trojicah, kar pride v poštev predvsem, ko se več učencev/dijakov/študentov pripravlja na isto kontrolno nalogo ali izpit in potrebujejo pomoč inštruktorja. Kot novost želimo nuditi tudi možnost skupinskih inštrukcij za dijake, ki potekajo tedensko, torej gre za sprotno razlago snovi in razreševanje nejasnosti, priprava na kontrolne naloge pa je posledično bistveno lažja.

Cenik za osnovnošolsko/srednješolsko snov:

  • Za inštruirance, ki imajo določen redni tedenski termin (1-krat ali 2-krat tedensko), je cena 20 eur/60min (** redni termini so trenutno zasedeni, v primeru interesa se lahko uvrstite na čakalno listo).

  • Možen zakup 10 terminov hkrati za ceno 220 eur, to je 22 eur/60min, termine se lahko koristi kadarkoli po dogovoru in zakup se lahko prenaša v naslednje leto.

  • Posamične ure se obračunajo po ceni 25 eur/60min.

  • Cena za fakultetno snov po dogovoru glede na zahtevnost.

Pošljite povpraševanje in v najkrajšem možnem času bomo za vas poiskali ustrezen termin!

Hvala za vaše zanimanje! Na vaše sporočilo odgovorimo v kratkem.

Study Group
bottom of page