top of page

STATISTIČNE ANALIZE

Če potrebujete pomoč in svetovanje pri raziskavi, ali ne znate pravilno analizirati podatkov - niste edini! Tu smo zato, da vam pomagamo.

Smo strokovnjaki za analizo v R Studiu, SPSS in Excelu.

Pomagamo:

     Pravilno zapisati raziskovalne hipoteze

       Oblikovati vprašalnik, da ta podpre vaše hipoteze in zbere vse potrebne informacije

          Izbrati pravilne metode za analizo

   Izvesti statistične teste

    Grafično in tabelarično  prikazati rezultate

   Interpretirati rezultate

Kako?

1.korak: Kontaktirajte nas. 

2.korak: Dogovorite se za storitev, ki jo želite. 

3. korak: V BrihtaLab opravimo storitev.

4. korak: Na sestanku pojasnimo vse narejeno in odgovorimo na vsa morebitna vprašanja.

Storitve:
Opisna statistika
ANOVA, t-testi
Regresijska analiza
Korelacije
Faktorska analiza
Analiza preživetja
Grafični prikazi

Cena:
Cena je odvisna od obsega in zahtevnosti storitve. Okvirno ceno določimo, ko pošljete povpraševanje.

Analysing the Numbers
bottom of page